• کسب عنوان فناور و پژوهشگر برتر استان توسط جناب آقای دکتر سعید شجاع و آقای عارف ذاکری
  کسب عنوان فناور و پژوهشگر برتر استان توسط هسته های فناور مرکز رشد سلامت جناب آقای دکتر سعید شجاع و آقای عارف ذاکری

 • کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی
  کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی

 • اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت تا پایان سال 1394 شد.

 • برگزاری دوره های آموزشی مجازی
  برگزاری دوره های آموزشی مجازی توسط مجرب ترین اساتید در حوزه فناوری و اختراعات به همراه اعطای گواهی معتبر در پایان هر کارگاه

 • کیت پیش بینی کننده مسمومیت حاملگی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تولید شد
  کیت پیش بینی کننده مسمومیت حاملگی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تولید شد

لینک های مفید
امکانات
سامانه ها

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: 07633668415

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved