• کارگاه امکان سنجی طرح های تجاری
  کارگاه امکان سنجی طرح های تجاری

 • مهندس سرنی زاده خانم مهندس علوی دکتر امیری و مهندس خشبویی همراه با دانشجویان
  مراسم اختتامیه دومین جشنواره ایده تا اختراع

 • مهندس خشبویی دکتر امیری ومهندس سرنی زاده در مراسم دومین جشنواره ایده تا اختراع
  حضور اساتید برجسته کشوری در دومین جشنواره ایده تا اختراع

 • اهدا جوایز دومین جشنواره ایده تا اختراع اردیبهشت 95
  اهدا جوایز دومین جشنواره ایده تا اختراع اردیبهشت 95

 • اهدا جوایز جشنواره ایده تا اختراع
  اهدا جوایز جشنواره ایده تا اختراع

لینک های مفید
امکانات
سامانه ها

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: 07633668415

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved