• فراخوان پذیرش و حمایت از صاحبان ایده و طرح های فناورانه
  مرکز رشد فناوری سلامت با هدف فراهم کردن بستر مناسب جهت فعالیت فناوران و در راستای شکوفایی اقتصاد دانش محور، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند و دارای ایده های نو در حوزه دارو، مواد و تجهیزات پزشکی را پذیرش و حمایت می نماید.

 • برگزاری جشنواره ایده شو در قالب برنامه های سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت توسط مرکز رشد فناوری سلامت
  برگزاری جشنواره ایده شو در قالب برنامه های سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت توسط مرکز رشد فناوری سلامت

 • کسب عنوان فناور و پژوهشگر برتر استان توسط جناب آقای دکتر سعید شجاع و آقای عارف ذاکری
  کسب عنوان فناور و پژوهشگر برتر استان توسط هسته های فناور مرکز رشد سلامت جناب آقای دکتر سعید شجاع و آقای عارف ذاکری

 • کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی
  کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی

 • اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت تا پایان سال 1394 شد.

لینک های مفید
امکانات
سامانه ها

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: 07633668415

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved