• کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی
  کشف و معرفی گونه جدید عقرب “همي اسكورپيوس “ برای نخستین بار در جهان توسط محقق و فناور هرمزگانی

 • دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بین 5 دانشگاه تولید کننده محصولات دانش محور وزارت بهداشت قرار گرفت.
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بین 5 دانشگاه تولید کننده محصولات دانش محور وزارت بهداشت قرار گرفت.

 • اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به اخذ رتبه هشتم تعداد اختراعات حوزه سلامت تا پایان سال 1394 شد.

 • کیت پیش بینی کننده مسمومیت حاملگی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تولید شد
  کیت پیش بینی کننده مسمومیت حاملگی در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تولید شد

 • برگزاری دوره های آموزشی مجازی
  برگزاری دوره های آموزشی مجازی توسط مجرب ترین اساتید در حوزه فناوری و اختراعات به همراه اعطای گواهی معتبر در پایان هر کارگاه

لینک های مفید
امکانات
سامانه ها

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

 تلفن تماس: 07633668415

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved