صفحه اصلی > منوی پایین > اعضاء شورا 

اعضای شورای فناوری دانشگاه        

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشگاه

سمت در شورا

1

آقای دکتر سید حسین داودی

رئیس دانشگاه

رئیس شورا

2

آقای دکتر تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

نائب رئیس شورا

3

مهندس مجید سرنی زاده

مدیر توسعه فناوری سلامت

دبیر شورا

4

آقای دکتر علیرضا سبحانی

معاون آموزشی

عضو شورا

5

آقای دکتر امید صفا

رئیس دانشکده داروسازی

عضو شورا

6

آقای دکتر مهران شاهی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان

عضو شورا

7

خانم دکتر صغری فلاحی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان

عضو شورا

8

آقای دکتر حامد گوکلانی

عضو هیئت علمی

عضو شورا